نمایش دادن همه 10 نتیجه

نمایش 15 30 45

کابل مخابراتی 25 زوج 0.6 هوایی سیم و کابل مشهد (متری)

95,998 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل مخابراتی 20 زوج 0.6 هوایی سیم و کابل مشهد (متری)

77,843 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل مخابراتی 15 زوج 0.6 هوایی سیم و کابل مشهد (متری)

59,831 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل 10 زوج 0.6 زمینی سیم و کابل مشهد (متری)

44,641 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل مخابراتی 10 زوج 0.6 هوایی سیم و کابل مشهد (متری)

39,976 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل 6 زوج 0.6 زمینی سیم و کابل مشهد (متری)

28,662 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل مخابراتی 6 زوج 0.6 هوایی سیم و کابل مشهد (متری)

25,897 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل 4 زوج 0.6 زمینی سیم و کابل مشهد (متری)

19,855 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل مخابراتی 4 زوج 0.6 هوایی سیم و کابل مشهد (متری)

18,278 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل 2 زوج 0.6 زمینی سیم و کابل مشهد (متری)

11,058 تومان
افزودن به سبد خرید