نمایش دادن همه 9 نتیجه

نمایش 15 30 45

کابل جوش 50 (16) سیم و کابل مشهد (متری)

395,890 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل جوش 35 (14) سیم و کابل مشهد (متری)

281,870 تومان
افزودن به سبد خرید

کابل جوش 25 (12) سیم و کابل مشهد (متری)

206,900 تومان
افزودن به سبد خرید
3 در 16
3 در 25
3 در 35
3 در 50
3 در 70
3 در 95

کابل افشان تخت سیم و کابل مشهد (متری)

333,860 تومان1,939,270 تومان
3 در 25 به علاوه 16
3 در 35 به علاوه 16
3 در 50 به علاوه 25
3 در 70 به علاوه 35

کابل افشان سه و نیم رشته سیم و کابل مشهد (متری)

600,500 تومان1,617,700 تومان
5 در 1.5
5 در 2.5
5 در 4
5 در 6
5 در 10
5 در 16

کابل افشان پنج رشته سیم و کابل مشهد (متری)

56,600 تومان499,750 تومان
4 در 1
4 در 1.5
4 در 2.5
4 در 4
4 در 6
4 در 10
4 در 16

کابل افشان چهار رشته سیم و کابل مشهد (متری)

32,040 تومان398,300 تومان
3 در 1
3 در 1.5
3 در 2.5
3 در 4
3 در 6
3 در 10
3 در 16

کابل افشان سه رشته سیم و کابل مشهد (متری)

24,860 تومان305,810 تومان
2 در 0.5
2 در 0.75
2 در 1
2 در 1.5
2 در 2.5
2 در 4
2 در 6
2 در 10

کابل افشان دو رشته سیم و کابل مشهد (متری)

9,731 تومان142,670 تومان