نمایش 15 30 45
۲۴ ولت
۲۲۰ ولت متناوب

چراغ سیگنال بیزر دار پارس فانال

83,037 تومان
آبی
زرد
سبز
سفید
قرمز

چراغ سیگنال قطر 16 پارس فانال

39,659 تومان45,857 تومان
آبی
زرد
سبز
سفید
قرمز

چراغ سیگنال 24 ولت پارس فانال (AC/DC)

39,659 تومان45,857 تومان
آبی
زرد
سبز
سفید
قرمز

چراغ سیگنال ۲۴ ولت آی سوییچ AC/DC

35,000 تومان38,150 تومان
آبی
زرد
سبز
سفید
قرمز

چراغ سیگنال قطر ۲۲ آی سوییچ ۲۲۰ VAC

17,800 تومان22,900 تومان
آبی
زرد
سبز
سفید
قرمز

چراغ سیگنال قطر ۲۲ پارس فانال ۲۲۰ VAC

34,702 تومان37,180 تومان