نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 15 30 45
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 10KA سیگما

968,000 تومان1,200,000 تومان
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 10KA هیمل

386,460 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 6KA سیگما

299,000 تومان332,000 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری LS سه پل تیپ C

307,530 تومان311,950 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل تیپ C هیوندای

303,610 تومان310,400 تومان
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل تیپ C هیمل

235,440 تومان296,590 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل تیپ C پارس فانال

242,400 تومان264,800 تومان