نمایش دادن همه 7 نتیجه

نمایش 15 30 45
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 10KA هیمل

392,900 تومان
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل تیپ C هیمل

284,200 تومان301,500 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری LS سه پل تیپ C

340,725 تومان345,345 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 6KA سیگما

292,215 تومان323,978 تومان
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 10KA سیگما

945,252 تومان1,179,024 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل تیپ C پارس فانال

247,801 تومان270,851 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل تیپ C هیوندای

328,750 تومان335,000 تومان