نمایش دادن همه 8 نتیجه

نمایش 15 30 45
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۱۰۰/۵ هریس مدل H1

112,100 تومان293,900 تومان

ترانس جریان 300/5 کلاس 3 پژواک

61,200 تومان
افزودن به سبد خرید
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۳۰۰/۵ هریس مدل H1

106,200 تومان200,600 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۲۵۰/۵ هریس مدل H1

106,200 تومان224,200 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۲۰۰/۵ هریس مدل H1

106,200 تومان241,900 تومان
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۱۵۰/۵ هریس مدل H1

106,200 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۷۵/۵ هریس مدل H1

112,100 تومان495,600 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۵۰/۵ هریس مدل H1

112,100 تومان318,600 تومان