نمایش 1–15 از 25 نتیجه

نمایش 15 30 45

وایرشو سایز ۵۰ (بسته ۱۰۰ عددی سرسیم)

338,800 تومان
افزودن به سبد خرید
۳ میلیمتری
۵ میلیمتری

سر سیم دو شاخ ۲.۵ (وایرشو U شکل) (بسته ۱۰۰ عددی)

80,500 تومان81,650 تومان

سرسیم دو شاخ ۱.۵ (وایرشو U شکل) (بسته ۱۰۰ عددی)

78,200 تومان
افزودن به سبد خرید
۶ میلیمتری
۸ میلیمتری
۱۰ میلیمتری

سرسیم گرد (وایرشو حلقوی) ۶ (بسته 100 عددی)

164,450 تومان246,675 تومان
۵ میلیمتری
۶ میلیمتری
۱۰ میلیمتری

سرسیم گرد (وایرشو حلقوی) ۲.۵

92,000 تومان140,300 تومان

سرسیم گرد (وایرشو حلقوی) ۱.۵ – ۵mm (بسته ۱۰۰ عددی)

80,500 تومان
افزودن به سبد خرید

وایرشو دوبل سایز ۱۰ (بسته ۱۰۰ عددی سر سیم)

210,000 تومان
افزودن به سبد خرید

وایرشو دوبل سایز ۶ (بسته ۱۰۰ عددی سر سیم)

126,280 تومان
افزودن به سبد خرید

وایرشو دوبل سایز ۴ (بسته ۱۰۰ عددی سرسیم)

95,480 تومان
افزودن به سبد خرید

وایرشو دوبل سایز ۲.۵ (بسته ۱۰۰ عددی سرسیم)

58,520 تومان
افزودن به سبد خرید

وایرشو دوبل سایز ۱.۵ (بسته ۱۰۰ عددی سرسیم)

33,880 تومان
افزودن به سبد خرید

وایرشو دوبل سایز ۱ (بسته ۱۰۰ عددی سرسیم)

29,260 تومان
افزودن به سبد خرید

وایرشو دوبل سایز ۰.۵ (بسته ۱۰۰ عددی سرسیم)

26,180 تومان
افزودن به سبد خرید

وایرشو دوبل سایز ۰.۷۵ (بسته ۱۰۰ عددی سرسیم)

27,720 تومان
افزودن به سبد خرید

وایرشو سایز ۳۵ (بسته ۱۰۰ عددی سر سیم)

181,720 تومان
افزودن به سبد خرید