نمایش 1–15 از 590 نتیجه

نمایش 15 30 45
۵.۵ کیلو وات
۷.۵ کیلو وات
۱۱ کیلو وات
۱۵ کیلو وات
۱۸.۵ کیلو وات
۲۲ کیلو وات
۳۰ کیلو وات
۳۷ کیلو وات
۴۵ کیلو وات
۵۵ کیلو وات
۷۵ کیلو وات
۹۰ کیلو وات
۱۱۰ کیلو وات
132 کیلو وات
160 کیلو وات
220 کیلو وات
280 کیلو وات
350 کیلو وات

اینورتر سه فاز سری E1 آی مستر

24,019,800 تومان734,463,050 تومان
۵.۵ کیلو وات
۷.۵ کیلو وات
۱۱ کیلو وات
۱۵ کیلو وات
۱۸.۵ کیلو وات
۲۲ کیلو وات
۳۰ کیلو وات
۳۷ کیلو وات
۴۵ کیلو وات
۵۵ کیلو وات
۷۵ کیلو وات
۹۰ کیلو وات
۱۱۰ کیلو وات
132 کیلو وات

اینورتر سری A1 آی مستر سه فاز

25,555,950 تومان241,092,900 تومان
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر
1000 آمپر
1250 آمپر

کلید اتومات هیمل غیر قابل تنظیم سری 3

1,249,155 تومان42,096,590 تومان
۵.۵ کیلو وات
۷.۵ کیلو وات
۱۱ کیلو وات
۱۵ کیلو وات

اینورتر سری C1 آی مستر سه فاز مدل HF

19,862,600 تومان36,492,350 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
300 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر
1000 آمپر

کلید اتومات فیکس پارس فانال (غیر قابل تنظیم)

1,166,000 تومان34,334,080 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
22 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
65 آمپر
75 آمپر
85 آمپر
100 آمپر
115 آمپر
130 آمپر
150 آمپر
185 آمپر
225 آمپر
265 آمپر
300 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کنتاکتور هیوندای با بوبین 220 ولت

451,050 تومان33,600,800 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
22 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
65 آمپر
75 آمپر
85 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
180 آمپر
220 آمپر
330 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر

کنتاکتور پارس فانال با بوبین 220 ولت

341,440 تومان31,486,400 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات LS قابل تنظیم سوسل

3,260,005 تومان19,980,355 تومان
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات هیوندای قابل تنظیم

2,599,600 تومان18,507,600 تومان
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما قابل تنظیم

2,630,000 تومان18,500,000 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
22 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
65 آمپر
75 آمپر
85 آمپر
100 آمپر
130 آمپر
150 آمپر
185 آمپر
225 آمپر
265 آمپر
330 آمپر
400 آمپر

کنتاکتور LS با بوبین 220 ولت

455,515 تومان18,211,930 تومان
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما غیر قابل تنظیم (فیکس) 3 پل

1,980,000 تومان18,000,000 تومان
40 آمپر
50 آمپر
60 آمپر
75 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
175 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
300 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات LS غیر قابل تنظیم (فیکس)

2,041,360 تومان16,335,980 تومان
20 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
75 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
160 آمپر
175 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
300 آمپر
350 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات هیوندای غیر قابل تنظیم ( فیکس )

2,007,900 تومان14,889,500 تومان
۰.۴ کیلو وات
۰.۷۵ کیلو وات
۱.۵ کیلو وات
۲.۲ کیلو وات
3.7 کیلو وات

اینورتر تکفاز سری U1 آی مستر

5,303,850 تومان12,730,000 تومان

صفحه فروشگاه انرژی ۲۰ | NRG20 Shop