نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 15 30 45
16 آمپر
25 آمپر

کلید گردان سه فاز دو دور الکتروکهربا

264,000 تومان370,700 تومان
16 آمپر
25 آمپر
40 آمپر
63 آمپر
100 آمپر

کلید گردان چپگرد راستگرد الکتروکهربا

178,200 تومان1,368,400 تومان
16 آمپر
25 آمپر
40 آمپر
63 آمپر
100 آمپر

کلید گردان سه فاز دو طرفه الکتروکهربا

179,300 تومان1,419,000 تومان
16 آمپر
25 آمپر
40 آمپر
63 آمپر
100 آمپر

کلید گردان سه فاز یک طرفه الکتروکهربا

118,800 تومان814,000 تومان