نمایش 1–15 از 16 نتیجه

نمایش 15 30 45
0.25A ↔ 0.4A
0.4A ↔ 0.63A
0.63A ↔ 1A
1A ↔ 1.6A
1.6A ↔ 2.5A
2.5A ↔ 4A
4A ↔ 6.3A
6A ↔ 10A
9A ↔ 14A
13A ↔ 18A
17A ↔ 23A
20A ↔ 25A
24A ↔ 32A

کلید حرارتی هیمل HDP6-32

915,300 تومان1,005,700 تومان

کنتاکت کمکی قابل نصب کنار کلید حرارتی LS یک باز یک بسته

346,260 تومان
افزودن به سبد خرید
28A ↔ 40A
34A ↔ 50A
45A ↔ 63A

کلید حرارتی LS مدل MMS-63S

2,910,360 تومان
0.63A ↔ 1A
1A ↔ 1.6A
1.6A ↔ 2.5A
2.5A ↔ 4A
4A ↔ 6A
6A ↔ 10A
9A ↔ 13A
11A ↔ 17A
14A ↔ 22A
18A ↔ 26A
22A ↔ 32A

کلید حرارتی LS مدل MMS-32S

992,978 تومان1,241,222 تومان

جعبه ضد آب کلید حرارتی پارس فانال

221,844 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کلید حرارتی پارس فانال

120,217 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب کنار کلید حرارتی پارس فانال

147,484 تومان
افزودن به سبد خرید
1A ↔ 1.6A
1.6A ↔ 2.5A
2.5A ↔ 4A
4A ↔ 6A
6A ↔ 10A
9A ↔ 14A
13A ↔ 18A
17A ↔ 23A
20A ↔ 25A
24A ↔ 32A

کلید حرارتی پارس فانال MS32

760,959 تومان

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کلید حرارتی هیمل یک باز یک بسته

114,000 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب کنار کلید حرارتی هیمل یک باز یک بسته

314,200 تومان
افزودن به سبد خرید
25A ↔ 40A
40A ↔ 63A
56A ↔ 80A

کلید حرارتی هیمل HDP17K-80

2,977,900 تومان3,205,800 تومان

کنتاکت کمکی قابل نصب کنار کلید حرارتی هیوندای یک باز یک بسته

237,500 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کلید حرارتی هیوندای یک باز یک بسته

187,500 تومان
افزودن به سبد خرید
25A ↔ 40A
40A ↔ 63A
56A ↔ 80A

کلید حرارتی هیوندای HMMS-80K

2,300,000 تومان