نمایش 1–15 از 16 نتیجه

نمایش 15 30 45
25A ↔ 40A
40A ↔ 63A
56A ↔ 80A

کلید حرارتی هیمل HDP17K-80

2,928,090 تومان3,152,195 تومان
28A ↔ 40A
34A ↔ 50A
45A ↔ 63A

کلید حرارتی LS مدل MMS-63S

2,953,750 تومان
25A ↔ 40A
40A ↔ 63A
56A ↔ 80A

کلید حرارتی هیوندای HMMS-80K

2,118,480 تومان
0.63A ↔ 1A
1A ↔ 1.6A
1.6A ↔ 2.5A
2.5A ↔ 4A
4A ↔ 6A
6A ↔ 10A
9A ↔ 13A
11A ↔ 17A
14A ↔ 22A
18A ↔ 26A
22A ↔ 32A

کلید حرارتی LS مدل MMS-32S

1,259,700 تومان
0.25A ↔ 0.4A
0.4A ↔ 0.63A
0.63A ↔ 1A
1A ↔ 1.6A
1.6A ↔ 2.5A
2.5A ↔ 4A
4A ↔ 6.3A
6A ↔ 10A
9A ↔ 14A
13A ↔ 18A
17A ↔ 23A
20A ↔ 25A
24A ↔ 32A

کلید حرارتی هیمل HDP6-32

900,030 تومان988,950 تومان
0.4A ↔ 0.63A
0.63A ↔ 1A
1A ↔ 1.6A
1.6A ↔ 2.5A
2.5A ↔ 4A
4A ↔ 6.3A
6A ↔ 10A
9A ↔ 14A
13A ↔ 18A
17A ↔ 23A
20A ↔ 25A
24A ↔ 32A

کلید حرارتی هیوندای HMMS-32K

861,360 تومان862,330 تومان
1A ↔ 1.6A
1.6A ↔ 2.5A
2.5A ↔ 4A
4A ↔ 6A
6A ↔ 10A
9A ↔ 14A
13A ↔ 18A
17A ↔ 23A
20A ↔ 25A
24A ↔ 32A

کلید حرارتی پارس فانال MS32

786,720 تومان

کنتاکت کمکی قابل نصب کنار کلید حرارتی LS یک باز یک بسته

351,390 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب کنار کلید حرارتی هیمل یک باز یک بسته

343,330 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب از روی کلید حرارتی LS یک باز یک بسته

230,435 تومان
افزودن به سبد خرید

جعبه ضد آب کلید حرارتی پارس فانال

225,280 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب کنار کلید حرارتی هیوندای یک باز یک بسته

216,310 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کلید حرارتی هیوندای یک باز یک بسته

171,690 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب کنار کلید حرارتی پارس فانال

150,480 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کلید حرارتی پارس فانال

121,440 تومان
افزودن به سبد خرید