نمایش 15 30 45
۳ میلیمتری
۵ میلیمتری

سر سیم دو شاخ ۲.۵ (وایرشو U شکل) (بسته ۱۰۰ عددی)

80,500 تومان81,650 تومان

سرسیم دو شاخ ۱.۵ (وایرشو U شکل) (بسته ۱۰۰ عددی)

78,200 تومان
افزودن به سبد خرید
۶ میلیمتری
۸ میلیمتری
۱۰ میلیمتری

سرسیم گرد (وایرشو حلقوی) ۶ (بسته 100 عددی)

164,450 تومان246,675 تومان
۵ میلیمتری
۶ میلیمتری
۱۰ میلیمتری

سرسیم گرد (وایرشو حلقوی) ۲.۵

92,000 تومان140,300 تومان

سرسیم گرد (وایرشو حلقوی) ۱.۵ – ۵mm (بسته ۱۰۰ عددی)

80,500 تومان
افزودن به سبد خرید