نمایش 15 30 45
۶ میلیمتری
۸ میلیمتری
۱۰ میلیمتری

سرسیم گرد (وایرشو حلقوی) ۶ (بسته 100 عددی)

266,200 تومان324,280 تومان
۵ میلیمتری
۶ میلیمتری
۱۰ میلیمتری

سرسیم گرد (وایرشو حلقوی) ۲.۵

116,160 تومان166,980 تومان
۳ میلیمتری
۵ میلیمتری

سر سیم دو شاخ ۲.۵ (وایرشو U شکل) (بسته ۱۰۰ عددی)

91,960 تومان99,220 تومان

سرسیم گرد (وایرشو حلقوی) ۱.۵ – ۵mm (بسته ۱۰۰ عددی)

94,380 تومان
افزودن به سبد خرید

سرسیم دو شاخ ۱.۵ (وایرشو U شکل) (بسته ۱۰۰ عددی)

91,960 تومان
افزودن به سبد خرید