نمایش 1–15 از 19 نتیجه

نمایش 15 30 45
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
22 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
65 آمپر
75 آمپر
85 آمپر
100 آمپر
130 آمپر
150 آمپر
185 آمپر
225 آمپر
265 آمپر
330 آمپر
400 آمپر

کنتاکتور LS با بوبین 220 ولت

486,602 تومان17,944,384 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
25 آمپر
32 آمپر

کنتاکتور هیمل با بوبین 24 ولت

420,189 تومان956,917 تومان
180 ثانیه
30 ثانیه

تایمر بادی قطع کنتاکتور هیمل

506,500 تومان

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور هیوندای دو باز دو بسته HGC-TB-22

293,750 تومان
افزودن به سبد خرید
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
65 آمپر
80 آمپر
95 آمپر

کنتاکتور هیمل با بوبین 220 ولت

363,800 تومان2,877,900 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
22 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
65 آمپر
75 آمپر
85 آمپر
100 آمپر
115 آمپر
130 آمپر
150 آمپر
185 آمپر
225 آمپر
265 آمپر
300 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کنتاکتور هیوندای با بوبین 220 ولت

488,750 تومان36,462,500 تومان

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور هیوندای یک باز یک بسته HGC-TB-11

150,000 تومان
افزودن به سبد خرید
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
25 آمپر
32 آمپر

کنتاکتور هیمل با بوبین 110 ولت

420,189 تومان956,917 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
25 آمپر
32 آمپر

کنتاکتور هیمل با بوبین 48 ولت

420,189 تومان956,917 تومان

کمکی خازنی کنتاکتور 50-85 پارس فانال

322,231 تومان
افزودن به سبد خرید

کمکی خازنی کنتاکتور 9-40 پارس فانال

235,476 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور پارس فانال دو باز دو بسته

136,328 تومان
افزودن به سبد خرید

کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور پارس فانال یک باز یک بسته

99,148 تومان
افزودن به سبد خرید
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
22 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
65 آمپر
75 آمپر
85 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
150 آمپر
180 آمپر
220 آمپر
330 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر

کنتاکتور پارس فانال با بوبین 220 ولت

334,624 تومان30,202,906 تومان