نمایش 1–15 از 19 نتیجه

نمایش 15 30 45
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۱۰۰/۵ هریس مدل H1

112,100 تومان293,900 تومان

ترانس جریان ۴۰۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

423,700 تومان
افزودن به سبد خرید

ترانس جریان ۳۰۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

365,800 تومان
افزودن به سبد خرید

ترانس جریان ۲۵۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

342,200 تومان
افزودن به سبد خرید

ترانس جریان ۲۰۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

256,100 تومان
افزودن به سبد خرید

ترانس جریان ۱۵۰۰/۵ هریس مدل H4 کلاس ۰.۵

221,900 تومان
افزودن به سبد خرید

ترانس جریان ۱۵۰۰/۵ هریس مدل H3 کلاس ۰.۵

200,600 تومان
افزودن به سبد خرید
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۱۰ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۱۰ ولت آمپر

ترانس جریان ۱۲۰۰/۵ هریس مدل H3

171,100 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۱۰ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۱۰ ولت آمپر

ترانس جریان ۱۰۰۰/۵ هریس مدل H3

166,400 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۸۰۰/۵ هریس مدل H2

152,300 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۶۰۰/۵ هریس مدل H2

129,800 تومان141,600 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۵۰۰/۵ هریس مدل H2

128,700 تومان141,600 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۴۰۰/۵ هریس مدل H2

112,100 تومان141,600 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۳۰۰/۵ هریس مدل H1

106,200 تومان200,600 تومان
کلاس دقت ۰.۵ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۱ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۲.۵ ولت آمپر
کلاس دقت ۳ و قدرت ۵ ولت آمپر

ترانس جریان ۲۵۰/۵ هریس مدل H1

106,200 تومان224,200 تومان