نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 15 30 45
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 6KA سیگما

292,215 تومان323,978 تومان
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما غیر قابل تنظیم (فیکس) 3 پل

1,931,160 تومان17,151,750 تومان
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما قابل تنظیم

2,566,410 تومان18,041,100 تومان
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 10KA سیگما

945,252 تومان1,179,024 تومان