نمایش دادن همه 4 نتیجه

نمایش 15 30 45
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
500 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما قابل تنظیم

2,630,000 تومان18,500,000 تومان
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر

کلید اتومات سیگما غیر قابل تنظیم (فیکس) 3 پل

1,980,000 تومان18,000,000 تومان
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 10KA سیگما

968,000 تومان1,200,000 تومان
2 آمپر
4 آمپر
6 آمپر
10 آمپر
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر

کلید مینیاتوری سه پل 6KA سیگما

299,000 تومان332,000 تومان