نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 15 30 45
۵.۵ کیلو وات
۷.۵ کیلو وات
۱۱ کیلو وات
۱۵ کیلو وات
۱۸.۵ کیلو وات
۲۲ کیلو وات
۳۰ کیلو وات
۳۷ کیلو وات
۴۵ کیلو وات
۵۵ کیلو وات
۷۵ کیلو وات
۹۰ کیلو وات
۱۱۰ کیلو وات
132 کیلو وات
160 کیلو وات
220 کیلو وات
280 کیلو وات
350 کیلو وات

اینورتر سه فاز سری E1 آی مستر

24,019,800 تومان734,463,050 تومان
۵.۵ کیلو وات
۷.۵ کیلو وات
۱۱ کیلو وات
۱۵ کیلو وات
۱۸.۵ کیلو وات
۲۲ کیلو وات
۳۰ کیلو وات
۳۷ کیلو وات
۴۵ کیلو وات
۵۵ کیلو وات
۷۵ کیلو وات
۹۰ کیلو وات
۱۱۰ کیلو وات
132 کیلو وات

اینورتر سری A1 آی مستر سه فاز

25,555,950 تومان241,092,900 تومان
۵.۵ کیلو وات
۷.۵ کیلو وات
۱۱ کیلو وات
۱۵ کیلو وات

اینورتر سری C1 آی مستر سه فاز مدل HF

19,862,600 تومان36,492,350 تومان
۰.۴ کیلو وات
۰.۷۵ کیلو وات
۱.۵ کیلو وات
۲.۲ کیلو وات
3.7 کیلو وات

اینورتر تکفاز سری U1 آی مستر

5,303,850 تومان12,730,000 تومان
۰.۴ کیلو وات
۰.۷۵ کیلو وات
۱.۵ کیلو وات
۲.۲ کیلو وات
۴ کیلو وات

اینورتر سه فاز سری U1 آی مستر

7,522,100 تومان12,537,150 تومان