نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 15 30 45
۵.۵ کیلو وات
۷.۵ کیلو وات
۱۱ کیلو وات
۱۵ کیلو وات

اینورتر سری C1 آی مستر سه فاز مدل HF

20,908,000 تومان38,413,000 تومان
۰.۴ کیلو وات
۰.۷۵ کیلو وات
۱.۵ کیلو وات
۲.۲ کیلو وات
3.7 کیلو وات

اینورتر تکفاز سری U1 آی مستر

5,583,000 تومان13,400,000 تومان
۵.۵ کیلو وات
۷.۵ کیلو وات
۱۱ کیلو وات
۱۵ کیلو وات
۱۸.۵ کیلو وات
۲۲ کیلو وات
۳۰ کیلو وات
۳۷ کیلو وات
۴۵ کیلو وات
۵۵ کیلو وات
۷۵ کیلو وات
۹۰ کیلو وات
۱۱۰ کیلو وات
132 کیلو وات
160 کیلو وات
220 کیلو وات
280 کیلو وات
350 کیلو وات

اینورتر سه فاز سری E1 آی مستر

25,284,000 تومان773,119,000 تومان
۵.۵ کیلو وات
۷.۵ کیلو وات
۱۱ کیلو وات
۱۵ کیلو وات
۱۸.۵ کیلو وات
۲۲ کیلو وات
۳۰ کیلو وات
۳۷ کیلو وات
۴۵ کیلو وات
۵۵ کیلو وات
۷۵ کیلو وات
۹۰ کیلو وات
۱۱۰ کیلو وات
132 کیلو وات

اینورتر سری A1 آی مستر سه فاز

26,901,000 تومان253,782,000 تومان
۰.۴ کیلو وات
۰.۷۵ کیلو وات
۱.۵ کیلو وات
۲.۲ کیلو وات
۴ کیلو وات

اینورتر سه فاز سری U1 آی مستر

7,918,000 تومان13,197,000 تومان