نمایش 1–15 از 35 نتیجه

نمایش 15 30 45
16 آمپر
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
225 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر
800 آمپر
1000 آمپر
1250 آمپر

کلید اتومات هیمل غیر قابل تنظیم سری 3

1,249,155 تومان42,096,590 تومان
16 آمپر
25 آمپر
40 آمپر
63 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر

کلید اتومات هیمل قابل تنظیم سری 6

2,076,795 تومان11,130,390 تومان
20 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر
125 آمپر
160 آمپر
200 آمپر
250 آمپر
400 آمپر
630 آمپر

کلید اتومات هیمل غیر قابل تنظیم سری 6

1,249,155 تومان8,037,570 تومان
25A ↔ 40A
40A ↔ 63A
56A ↔ 80A

کلید حرارتی هیمل HDP17K-80

2,928,090 تومان3,152,195 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
50 آمپر
65 آمپر
80 آمپر
95 آمپر

کنتاکتور هیمل با بوبین 220 ولت

357,770 تومان2,829,765 تومان
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
63 آمپر
80 آمپر
100 آمپر

کلید محافظ جان هیمل چهار پل

1,034,930 تومان1,760,255 تومان
16 آمپر
25 آمپر
32 آمپر
40 آمپر
63 آمپر
100 آمپر

کلید محافظ جان هیمل دو پل

691,790 تومان1,258,940 تومان
18A ↔ 25A
23A ↔ 32A
30A ↔ 40A
37A ↔ 50A
48A ↔ 65A
55A ↔ 70A
63A ↔ 80A
80A ↔ 95A

بی متال هیمل HDR-95

943,540 تومان1,019,065 تومان
0.25A ↔ 0.4A
0.4A ↔ 0.63A
0.63A ↔ 1A
1A ↔ 1.6A
1.6A ↔ 2.5A
2.5A ↔ 4A
4A ↔ 6.3A
6A ↔ 10A
9A ↔ 14A
13A ↔ 18A
17A ↔ 23A
20A ↔ 25A
24A ↔ 32A

کلید حرارتی هیمل HDP6-32

900,030 تومان988,950 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
25 آمپر
32 آمپر

کنتاکتور هیمل با بوبین 110 ولت

414,260 تومان943,250 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
25 آمپر
32 آمپر

کنتاکتور هیمل با بوبین 48 ولت

414,260 تومان943,250 تومان
9 آمپر
12 آمپر
18 آمپر
25 آمپر
32 آمپر

کنتاکتور هیمل با بوبین 24 ولت

414,260 تومان943,250 تومان

کنترل فاز هیمل

803,225 تومان
افزودن به سبد خرید
6.3A ↔ 9A
9A ↔ 12A
12A ↔ 18A
18A ↔ 25A
23A ↔ 32A

بی متال هیمل HDR-32

542,545 تومان585,770 تومان
0.25A ↔ 0.36A
0.35A ↔ 0.5A
0.5A ↔ 0.7A
0.63A ↔ 0.9A
1.2A ↔ 1.8A
1.8A ↔ 2.5A
2.5A ↔ 3.6A
3.5A ↔ 4.8A
4.5A ↔ 6.3A
5A ↔ 7A
6.3A ↔ 9A
9A ↔ 12A
11A ↔ 15A
14A ↔ 18A

بی متال هیمل HDR-18

406,125 تومان522,025 تومان